I Miljøstiftelsen Elv og Hav er vi rigget slik at vi kan snu oss rundt og bidra raskt ved akutt forurensning i skjærgården. Det har kommet til nytte flere ganger, senest ved et stort utslipp av soyaolje i Glomma i november 2023.

Vi ble raskt tilkalt da det ble kjent at flere tusen liter soyaolje hadde lekket ut i Glomma fra Denofa, rett ved Øra naturreservat og der elva renner ut i skjærgården. Matolje er ikke skadelig i seg selv, men kan på lik linje med annen olje skade fugler om de får den i fjærdrakta si.

Lekkasjen ble kjent på natta, og tidlig neste morgen var vi ute på oppdrag fra Denofa med begge båtene våre. Oppdraget vårt var å speide etter oljesøl over store områder. Med oss hadde hadde vi utstyr for å fjerne olje hvis vi kom over noe som hadde blitt skylt opp på land.


– På hele turen fant vi ett enkelt lite flak med soyaolje. Ellers var det ingen synlige tegn til forurensning noe sted. Vi så mange sjøfugler, men ingen av dem vi så, bar preg av å ha vært i kontakt med olje, fortalte vår daglige leder Rune Berntsen til Fredriksstad Blad.

Heldigvis gikk det ikke så galt som det kunne ha gått denne gangen, takket være rask respons fra flere hold. Lenser ble raskt lagt ut for å lede og samle opp oljen, og de fungerte godt. Dagen etter ble det meldt at 19 av 25 kubikk med oljesøl hadde blitt samlet opp og fjernet fra vannet og at arbeidet med å samle opp resten fortsetter.

300 kilo olje fjernet i hekketiden


Like bra gikk det ikke da et skip utenfor Göteborg overbunkret olje i april 2022. Kort tid etter begynte klumper med olje å drive i land på Hvaler. I hekkesesongen og med klekking rett rundt hjørnet, var det knapt med tid. Her var det om å gjøre å fjerne så mange av de seige oljeklumpene som mulig fra tangbeltet og på svabergene før små erfuglunger, gåsunger og andre fugleunger snart skulle ned i fjæra.

På oppdrag fra Østfold IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning) og Hvaler kommune var vi raskt ute i felt både langs land og ute på holmer i Ytre Hvaler nasjonalpark. Allerede dag to ute i felt så vi spor etter fugler som hadde tråkket i oljen. Med enkle skraperedskaper, river, torv og en god dose tålmodighet, fjernet vi nesten 300 kilo olje fra strender og svaberg i ukene som fulgte. Heldigvis fant vi ingen fugler med olje i fjærene. Etter flere påslag med mer olje, gjorde vi etter noen uker ingen flere oppdagelser, og vi kunne si oss ferdige med prosjektet. Les mer om oljeryddingen vår her.


Pelletpatruljen

Raskt på banen var vi også da vi oppdaget at store mengder plastpellets drev i land langs Østfoldkysten i mars 2020. Et par uker tidligere hadde en container på et lasteskip på vei over Skagerak blitt ødelagt, og 13,4 tonn pellets lekket ut i havet.

Vi kontaktet Oslofjordens Friluftsråd, som sammen med Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing (Østfold IUA) koordinerte opprydningen, med økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond. Miljøstiftelsen Elv og Hav fikk ryddeoppdraget sammen med Guerilla Plastic Movement, og vi opprettet en egen Pelletpatrulje.

Plastpellets er en type mikroplast, som er laget av raffinert råolje og andre tilsetningsstoffer. De er formet som små runde plastkuler med en størrelse på mellom 2 og 4 millimeter i diameter, og brukes som råmateriale for å lage nye plastproduktet.


I mai 2020 kom også staten på banen, etter at Samferdselsdepartementet presiserte at plast må anses som «akutt forurensing» i henhold til forurensningsloven. Den 7. mai ble opprydningen erklært som en statlig aksjon, ledet av Kystverket.

Pelletpatruljen var da allerede i full gang, og fortsatte det omfattende ryddeoppdraget i over et år. På det meste var 23 ryddere i sving daglig. Størrelsen gjør det svært utfordrende å rydde pellets, spesielt der de ikke ligger i større ansamlinger. Ved hjelp av en god dose kreativitet fant vi løsninger som gjorde arbeidet enklere, og størst suksess hadde vi med tilpassede ryggstøvsugere, omvendte løvblåsere og hjemmesnekrede såldekasser.

Gjennom Pelletpatruljen ryddet vi plastpellets i Fredrikstad, Hvaler, Råde og Moss helt fram til sommeren 2021. Da var det såpass små ansamlinger igjen at Kystverket avsluttet ryddeaksjonen. Det aktuelle rederiet måtte ta hele regningen for opprydnignsarbeidet. Det ble til sammen plukket 3,8 tonn plastpellets etter utslippet i Norge. Les mer om Pelletpatruljen vår her.


Miljøstiftelsen Elv og Hav er en smidig aktør med evnen til å snu oss rundt og bidra der vi kan. Med erfaring fra opprydning etter akutte utslipp av både plastpellets, parafinvoks og olje, i tillegg til ekspertise på rydding av marin forsøpling samt kartlegging og rydding under vann ved hjelp av undervannsdrone, er vi en del av miljøberedskapen i skjærgården. Ta kontakt hvis du trenger oss!