9. januar 2024

50 tonn marin søppel ryddet i 2023

Gjennom Miljøstiftelsen Elv og Hav sine prosjekter, ble det ryddet mer enn 50 tonn marin søppel i 2023!

east