Siden høsten 2021 har vi ryddet over 18.000 kilo søppel i Østfold-skjærgården gjennom det nasjonale Rydd Norge-programmet. Nå har vi fått fornyet tillit fra Handelens Miljøfond, og skal fortsette ryddeoppdraget i verdens største profesjonelle ryddeaksjon!

Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram, og verdens største profesjonelle ryddeaksjon. 25 000 km kystlinje har blitt ryddet fra oppstarten i 2021, gjennom programmet som er initiert og finansiert av Handelens Miljøfond.

Ryddeoppdraget i Østfold er det vi i Miljøstiftelsen Elv og Hav som har hatt. På to og et halvt år har vi ryddet 18 tonn med småplast og annet søppel, hovedsakelig i Fredrikstad og på Hvaler, men også i Moss og Råde. 22,6 mil kystlinje har blitt ryddet.

Ryddesesongen er endelig i gang! Her fra ryddeaksjon i Torsnes denne uka.

Ryddeoppdraget fortsetter

Rydd Norge-programmet skulle opprinnelig avsluttes ved nyttår, men Handelens Miljøfond valgte å forlenge ryddeprogrammet med to nye år. I tillegg til nye ryddeområder, skal flere områder også ryddes om igjen. Etter en ny søknadsprosess fikk vi på nytt miljøfondets tillit.

Vi er veldig glade og stolte over tilliten. Dette oppdraget betyr mye for oss. Det er stas å få være del av en så omfattende ryddeaksjon. Samtidig er det givende å bidra til at vår del av kysten her i Østfold blir mindre forsøplet. Oppdraget betyr også at vi kan ha flere folk i jobb.

Rune Berntsen, daglig leder i Miljøstiftelsen Elv og Hav

Skal rydde mange av de samme områdene om igjen

De neste to årene skal Rydd Norge-gjengen vår bruke på å rydde mange av de samme områdene en gang til, såkalt vedlikeholdsrydding, i tillegg til nye områder blant annet i Halden og Sarpsborg. Vi regner med å fjerne flere tonn med marin forsøpling fra skjærgården også denne gangen.

Vi startet med litt vedlikeholdsrydding gjennom Rydd Norge allerede i høst, og ser at det er veldig nyttig å ta en ny runde der vi har vært før. Det kommer jo dessverre alltid mer søppel, så det er behov for kontinuerlig rydding, spesielt i områder der det ikke ferdes så mye folk til vanlig. Da unngår vi at det hoper seg alt for mye opp, slik vi opplever veldig mange steder der vi plukker søppel fra flere tiår tilbake.

Rune Berntsen, daglig leder i Miljøstiftelsen Elv og Hav

Ryddesesongen er i gang!

Rydd Norge-gjengen hadde sin første ryddeaksjon i 2024 forrige uke. Vi har ventet på ryddevær siden nyttår, og er glade for å endelig være i gang. På de første to ryddeaksjonene har vi tatt med oss over 180 kilo søppel fra kystlinja i Torsnes.

59 kilo med søppel ble med oss hjem fra en Rydd Norge-aksjon i Torsnes denne uka.

Sammensatt forsøplingsbilde i Oslofjorden

Oslofjorden har et sammensatt forsøplingsbilde. Ytre kystlinje av Oslofjorden er landets tettest befolkede område, med betydelig industri, skipsfart og rekreasjonsbruk av fjorden og strandsonen. Havstrømmene fører med seg langtransportert avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen. Erfaring viser at regionen vår både genererer og samler mye marint avfall per kilometer kystlinje.

Prosjektleder for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Nicolay Moe i Oslofjordens Friluftsråd, er godt fornøyd med at programmet videreføres. Nytt av året i Rydd Norge-programmet er nettopp vedlikeholdsrydding, hvor det ryddes i allerede ryddede områder.

I Østfold har skjærgården blitt ryddet systematisk i mer enn 10 år. Likevel er det et stort behov å holde ryddeinnsatsen oppe, forteller Moe. Arbeidet Elv og Hav utfører i regi av Rydd Norge- programmet er godt koordinert med frivillig og offentlig rydding. Til det beste for Oslofjorden.

– Nicolay Moe, Oslofjordens Friluftsråd