Det meste av søpla vi plukker her i Østfold er liten i størrelse. Likevel fyller vi opp sekk på sekk, og til sammen utgjør det nå flere tonn.

Om prosjektet

Akkurat nå er flere hundre profesjonelle strandryddere på jobb langs store deler av Norges langstrakte kyst. Målet? Å rydde 40 prosent av ytre kyst fri for søppel innen utgangen av 2023 – og fortsette arbeidet i årene som kommer.

Rydd Norge er Norges første nasjonale ryddeprogram, der 40 prosent av ytre kyst samt prioriterte vassdrag skal ryddes fri for søppel innen utgangen av 2023. Fra 2024 er prosjektet forlenget, og omfatter både rydding av flere områder og vedlikeholdsrydding av tidligere ryddede områder. Prosjektet er etablert, finansiert og ledet av Handelens Miljøfond, som har fordelt det omfattende ryddeoppdraget på en rekke ulike profesjonelle aktører.

Miljøstiftelsen Elv og Hav har fått ryddeoppdraget i Østfold, og startet arbeidet 1. september 2021. Nå er vi ferdige med å rydde over 130 prioriterte områder i kommunene Moss, Råde, Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg – fra Jeløya i nord til Herføl i sør, og har gått løs på rydderunde to i de samme områdene.

De fleste stedene vi rydder er områder hvor det ikke ferdes så mange folk til vanlig, som holmer, skjær, små kløfter og tettvokste sivområder. Mange av disse stedene har ikke blitt ryddet tidligere, så her finner vi plast og annen søppel fra flere titalls år tilbake – i tillegg til søppel som nylig har havnet på avveie i nærheten eller drevet i land. Dessverre plukker vi mye søppel også i områdene vi har ryddet tidligere.


Her i Østfold, hvor både Oslofjorden og Glomma møter havet, har vi et sammensatt forsøplingsbilde. Området rundt Oslofjorden er landets tettest befolkede område, med betydelig industri, skipsfart og rekreasjonsbruk av fjorden og strandsonen. Flere av Norges største vassdrag, som Glommavassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Numedalsvassdraget, har elveutløp i Ytre Oslofjord. Her hos oss er det Glomma, Norges lengste elv, som løper ut. I tillegg fører havstrømmene med seg marint avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen. Kombinert gjør dette at regionen vår både genererer og samler mye marint avfall per kilometer kystlinje.

Det meste av søpla vi plukker er imidlertid av liten størrelse – mindre tau og taustumper, dollyropes, q-tips, biobærere, teineplast, snusbokser, små plastkanner, lightere, emballasje, strandleker, isopor, flasker og små plastbiter er eksempler på gjengangere. Likevel fyller vi opp sekk på sekk, og til sammen utgjør det nå flere tonn.


Ryddegjengen

To ganger i uka legger Rydd Norge-gjengen fra kai og setter kursen mot et nytt område som skal ryddes. Ryddegruppa består av fast ansatte i Elv og Hav og en gjeng med profesjonelle ryddere som er ansatt i prosjektet. Flere har fått jobb i Rydd Norge etter å ha deltatt i prosjektet vårt Marin Omsorg, mens andre har funnet veien til oss gjennom sitt engasjement for havet. Sammen utfører vi et meningsfullt oppdrag i den vakre skjærgården vår – og med et bad i lunsjen (deler av året) og varm kaffe på termosen (hele året) har vi det ikke så verst på jobb!

En stor kartleggingsjobb

I tillegg til selve ryddingen, er Rydd Norge en omfattende kartleggingsjobb. Hver gang vi kommer hjem fra ryddeaksjon, registrerer vi blant annet hvor vi har vært, hvor mange kilo vi har ryddet ryddet og hva vi har funnet. Therese Fosholt Moe, ansvarlig for Rydd Norge-programmet i Handelens Miljøfond, forteller at kartleggingen hjelper oss å forstå problematikken rundt marin forsøpling bedre:

«Takket være dataene ryddeaktørene registrerer får vi stadig mer innsikt i hvor og hvor mye søppel som ligger i naturen vår. Alle registreringene går inn i den åpne, nasjonale kartdatabasen Rent Hav, så dataene er også tilgjengelig for både myndigheter og forskning.»

Ryddingen er i gang i alle landets fylker – bare Svalbard gjenstår. Les mer om det nasjonale Rydd Norge-prosjektet på Handelens Miljøfond sin nettside og se video fra da vi tok med Handelens Miljøfond på ryddeaksjon på Hankø i Fredrikstad:


Prosjektkoordinator Rydd Norge

Fredrik Nordby er prosjektkoordinator og skipper for Rydd Norge. Lurer du på noe om det omfattende ryddeprosjektet vårt i Østfold, er det bare å sende han en henvendelse!

Send Fredrik en e-post  east