Miljøstiftelsen Elv og Hav så dagens lys i 2019 i Fredrikstad. Her møter Glomma – Norges lengste elv – havet. Like utenfor ligger Ytre Hvaler nasjonalpark, Norges største marine nasjonalpark. Her har vi alle et forhold til havet, og har med egne øyne sett den store økningen i marin forsøpling. Vi kjenner det på kroppen og i hjertet, og derfor er vi mange som ønsker å bidra. Vi vet at det er viktig – for klimaet, for det biologiske mangfoldet, for dyrene og for oss selv.

I Elv og Hav har vi et glødende engasjement og en klar visjon: Vi skal motivere og tilrettelegge for alle som ønsker å bidra til å rydde plast og annet som ikke hører hjemme i elver og hav, og være en ledende aktør i arbeidet for en renere kyst og et hav fullt av liv.


Vi er ute og rydder hver dag året rundt så lenge været tillater det, både over og under vannoverflaten. Gjennom prosjektet Rydd Norge er vi i gang med å rydde store deler av skjærgården i Østfold, og i undervannsoperasjonene våre henter våre erfarne dronepiloter opp tapt fiskeredskap fra havbunnen og slipper dyrene fri.

Samtidig som vi selv er ute på ulike oppdrag langs kysten, mobiliserer vi tusenvis av nordmenn over store deler av landet til å rydde i sine nærområder gjennom Kystlotteriet, med flotte premier som ekstra motivasjon. Praktisk erfaring med strandrydding og kunnskap om livet havet vekker engasjement, og spesielt viktig for oss er det å nå de som skal ta vare på havet i fremtiden. Vi tar klasserommet med ut i naturen og snakker med barn og unge om livet i havet, miljøutfordringene vi står overfor og gir dem mulighet til å bidra.


Elv og Hav har en sosial profil, og det er viktig for oss at alle som ønsker å rydde skal få ta del i arbeidet. Vi vet at deltakelse og frivillighet har en avgjørende betydning for felleskap, utvikling og livskvalitet. Gjennom Marin Omsorg samarbeider vi med Kriminalomsorgen og Blå Kors for å tilby strandrydding som et alternativ til soning og bøter, samt en vei ut i samfunnet fra rus eller etter endt soning. Her møtes mennesker med ulike sosiale utfordringer og bidrar til et viktig samfunnsoppdrag – å rydde elver og hav for marint søppel. Vi arrangerer også jevnlig åpne ryddeaksjoner for frivillige i hjemområdet vårt.


Lær mer om prosjektene våre

Miljøstiftelsen Elv og Hva jobber for en renere kyst og et hav fullt av liv. Se hvordan!

Alle våre prosjekter  east

Vi er en del av miljøberedskapen i skjærgården, og ser verdien i å være en smidig aktør med evnen til å snu oss rundt og bidra der vi kan. Det kom blant annet til nytte i 2020, da 13 tonn med plastpellets forsvant fra et lasteskip og forsøplet store deler av Oslofjorden. Vår «Pelletpatrulje» var raskt i gang med ryddearbeidet i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, og vi måtte være kreative og utvikle nye teknikker for å få fjernet de bitte små plastbitene fra naturen. Vi var også kjapt ute i felt da klumper med olje begynte å drive i land på Hvaler i april 2022, etter en overbunkring utenfor Göteborg. På oppdrag fra Østfold UIA og Hvaler kommune fjernet vi nesten 300 kilo olje fra fjæra i nasjonalparken, rett før hekkesesongen var i gang for fullt.