Dykker vi ned, får vi et innblikk i hvordan det står til med livet i havet – og kunnskap om hvordan vi kan ta bedre vare på det.

Om prosjektet

Undervannsoperasjoner er en fellesbetegnelse for alle Elv og Havs prosjekter under vann.

Med undervannsdroner, annet spesialutstyr og våre dyktige ROV-operatører, utfører Miljøstiftelsen Elv og Hav ulike rydde- og kartleggingsoppdrag på havbunnen. Vi kan jo ikke si oss fornøyde med å kun rydde søppel på land, når vi vet at mesteparten av den marine forsøplingen befinner seg under overflaten – utilgjengelig for de aller fleste.

Dykker vi ned, kan vi også få et innblikk i hvordan det står til med det biologiske mangfoldet i havet, og legge en plan for hvordan vi kan ta bedre vare på det. Vi bidrar derfor med kartlegginger av både uønskede og verdifulle marine arter, som stillehavsøsters (nei takk!) og ålegress (det vil vi ha!).


Vi rydder under vann

WWF estimerer at over 90 prosent av plasten som ender i havet synker til bunns. Tapte fiskeredskaper som garn, teiner og ruser utgjør en stor del av dette. Bare i Norge er det estimert at det forsvinner minst 17 000 hummerteiner hver sesong. I tillegg kommer andre type fiskeredskaper.

Fisker og skalldyr som finner veien inn i de forlatte teinene kommer seg ikke ut igjen. Til slutt vil de dø og fungere som åte for neste dyr som blir lokket inn og fanget. Denne syklusen fortsetter i år etter år og kalles spøkelsesfiske. Også fugler og andre dyr som dykker etter mat kan sette seg fast i teiner og garn under vann.

Spøkelsesfiske er et stort miljø- og dyrevernproblem. Derfor dykker Miljøstiftelsen Elv og Hav ned under havoverflaten for å lete etter tapte fiskeredskaper og fjerne dem fra naturen, ved hjelp av undervannsdroner og annet utstyr vi har ombord i båten vår.

Gjennom ulike oppdrag har vi tilbragt over hundre dager på jakt etter spøkelsesteiner – og vært med på å fjerne flere tusen av dem fra havbunnen i hjemområdet vårt Fredrikstad og Ytre Hvaler nasjonalpark, og på besøk i Færder Nasjonalpark, Raet nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark, Ålesund, Drøbak og Oslo.

Hver eneste spøkelsesteine vi tar opp er en seier for naturen og for dyrene. Men per dags dato forsvinner det fiskeredskap i så stort omfang at vi ikke vil klare å fjerne alt fra naturen. Derfor informerer vi også om gode teinevettregler, som kan forhindre at de havner på avveie.


Havforskningsinstituttets teinevettregler  east

Kartlegging under vann

Med god områdekunnskap og godt teknisk utstyr, ønsker vi å bidra med innsikt i hvordan det står til med livet i havet langs kysten vår – og tar imot ulike kartleggingsoppdrag.

På oppdrag fra Viken fylkeskommune, kartla vi i 2021 og 2022 49 ulike områder i Fredrikstad og Hvaler for den invaderende arten stillehavsøsters. Dette er en uønsket art i Norge fordi den kan medføre tap av biologisk mangfold, for eksempel ved å forringe blåskjell, som andre arter er avhengige av. Det er ifølge Miljødirektoratet ikke mulig å bli kvitt arten fordi den sprer seg så raskt – men med god oversikt over utbredelse og spredning, kan vi redusere forekomster som forårsaker særlig høy spredning og prioritere områder som ut fra ulike verdier ikke skal ha stillehavsøsters. Vi fant forekomster av ulik grad i alle områdene vi kartla, og håper dette kan bidra til handlingsplanen.

En annen art, som vi i motsetning til stillehavsøsters vil ha mye mer av, er ålegress. På oppdrag fra Hvaler kommune, kartlegger vi ålegressforekomstene i og ved Ytre Hvaler nasjonalpark, slik at de verdifulle områdene som er igjen kan beskyttes bedre.

Ombord har vi også utstyr for sediment- og vannprøvertagninger. Vi bidrar der vi kan for å øke kunnskapen om forholdene og endringene langs kysten vår, slik at vi er bedre rustet til å ta vare på den i tiden som kommer.


Vi er klare for nye oppdrag – ta kontakt!  east

Kartlegging av ålegress

Ålegressengene er hjem, gjemmested og matfat for et stort mangfold av marine arter. Samtidig fanger og lagrer de enorme mengder karbon, demper bølger og holder sand og mudder på plass. Men ålegress er truet av bygging i strandsonen, mudring og forurensning. På oppdrag fra Hvaler kommune har vi kartlagt ålegressforekomstene i og ved Ytre Hvaler nasjonalpark, slik at de verdifulle områdene som er igjen kan beskyttes bedre.

Kunnskapsdeling

Hvordan ser det ut på havbunnen rett utenfor brygga? Er det noe liv der – eller kanskje søppel? Barn og unge følger alltid spent med når undervannsdronen slippes ut i vannet og styres ned mot bunnen. På skjermen får de et unikt innblikk i hvordan det ser ut under overflaten. Finner vi søppel, plukker vi det opp ved hjelp av den sterke gripekloa på dronen, og henter det opp på land. Det blir mange spennende og engasjerende samtaler om livet i havet og marin forsøpling når vi har undervannsdrone med oss på familiearrangementer eller tar med oss skoleklasser ut.

Vi tilbyr også opplæring i bruk av undervannsdrone, og har blant annet undervist studenter ved Høyskolen i Østfold.


Fagansvarlig Undervannsoperasjoner

Birger James-Olsen er fagansvarlig for våre undervannsoperasjoner. Birger er en erfaren yrkesdykker og undervannsdrone-pilot. Har du spørsmål, eller et oppdrag til han?

Send Birger en e-post  east