Her får man mulighet til å utføre meningsfylt arbeid der både enkeltmennesket, storsamfunnet og naturen er vinnere.

Om prosjektet

Marin Omsorg er et sosialt entreprenørskapsprosjekt som kombinerer menneske- og miljøvern på en unik måte – der både enkeltmennesket, storsamfunnet og naturen er vinnere.

I samarbeid med Kriminalomsorgen og Blå Kors har Marin Omsorg blitt et alternativ til delsoning og bøtesoning. Deltakelse i prosjektet kan også brukes som en del av samfunnstraff, soning med fotlenke eller rehabilitering fra rus, eller som et tiltak for å hjelpe mennesker ut i samfunnet igjen etter fengselsstraff.

I Marin Omsorg etablerer vi kontinuerlige ryddepatruljer og lager en arena hvor folk kan opparbeide sosial kompetanse, kjenne hverdagsmestring og få arbeidserfaring. En ryddedag skal være en god opplevelse for deltakerne. Fysisk aktivitet, nærhet til naturen og vissheten om at man bidrar til å løse et samfunnsproblem, er hovedelementene. Her møtes mennesker med ulike utfordringer, og gjennom det felles arbeidet dannes et samhold og en tillit som gjør at praten om gleder og utfordringer i livet sitter løst.


Via prosjektet har flere av våre deltakere funnet en vei tilbake til samfunnet. Noen fortsetter ryddearbeidet etter endt soning, gjennom dette eller andre prosjekter under Miljøstiftelsen Elv og Hav.

Marin Omsorg har et stort potensiale for å gjøre betydelig nytte for samfunnet. For eksempel er det ikke lenger mulig å sone bøter i ordinære fengsler, og her ligger en mulighet for mange timer samfunnsnyttig tjeneste som kan brukes til å holde elver og havet rent.


Kongelig besøk

Den unike sammenhengen mellom menneskevern og miljøvern gjør at mange viser interesse for Marin Omsorg – inkludert kronprinsparet. «Veldig koselig å treffe alle de fine folka som virkelig har fått en ny start på livet gjennom dette prosjektet», sa H.K.H Kronprinsesse Mette Marit etter å ha blitt med oss på ryddeaksjon i Fredrikstad.

Siden oppstarten i oktober 2019 har Marin Omsorg allerede rukket å bli et bærekraftig og innovativt prosjekt som skaper ringvirkninger både for samfunnet og for enkeltmennesket. Flere titalls mennesker har deltatt, og over 150 ryddeaksjoner har blitt gjennomført. Marin Omsorg holder til i Fredrikstad, og ble i 2021 også et tilbud Kristiansand.

Marin Omsorg drives av Miljøstiftelsen Elv og Hav og er et samarbeid med Kriminalomsorgen og Blå Kors. Prosjektet mottar støtte fra MARFO og Handelens Miljøfond.


Marin Omsorg Kristiansand

Med inspirasjon og støtte fra Miljøstiftelsen Elv og Hav, startet Blå Kors Steg for Steg i Kristiansand opp sitt eget Marin Omsorg-prosjekt i 2021. Det har vært svært vellykket, og så langt har det blitt ryddet over 20 tonn søppel i sørlands-skjærgården!

Prosjektleder Marin Omsorg

Are S. Grønsund er prosjektleder for Marin Omsorg. Har du spørsmål eller en god idé?

Send Are en e-post  east