«Vi har alltid ønsket oss en arena hvor det er mer tid til mingling og mer tid til å møte de menneskene man feier forbi på konferanser. Det har vi lagt til rette for her ute.»

Sten Helberg, prosjektleder i Miljøstiftelsen Elv og Hav

Om prosjektet

Skal vi finne de beste løsningene for en bærekraftig fremtid og et hav fullt av liv, må vi jobbe sammen.

Hver høst samler vi aktører innen reiseliv, innovasjon og miljøvern på Strømtangen fyr i Fredrikstad, helt ytterst i Oslofjorden. Vi snur den tradisjonelle konferansen på hodet, setter den store scenen på pause og tar heller de viktige diskusjonene om fjorden, havet, og naturen med ut der luften er ren og horisonten er vid. Og der alle kan se med egne øyne hvordan det står til med livet i havet, ved å bli med på strandrydding i området eller se og lære om det biologene finner rett utenfor brygga.

En hel uke settes av til diskusjoner, prosjektarbeid, kunnskapsdeling, søppelrydding og møter mellom engasjerte mennesker på tvers av fagfelt. Vi inviterer studenter, næringsliv, forskere, politikere, naturforvaltere, organisasjoner og media – og tar imot alle som ønsker å bidra, lære mer eller bygge nettverk.


Fyrtårnverkstedet er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen Elv og Hav, Visit Fredrikstad og Hvaler og Høgskolen i Østfold.


«Hvordan kan vi øke turismen, men samtidig passe på at vi ikke ødelegger det folk kommer for å se, som er den vakre naturen her i nasjonalparken?»

Matthew Lynch, underviser i entrepenørskap og innovasjon ved HiØf

Vi tar diskusjonen om naturen med ut

Vi snur den tradisjonelle konferansen på hodet, setter den store scenen på pause og tar heller de viktige diskusjonene om fjorden, havet, og naturen med ut der luften er ren og horisonten er vid.

Prosjektleder Fyrtårnverksted

Sten Helberg er prosjektleder for Fyrtårnverkstedet. Har du spørsmål, ønsker du å delta, eller har du en god idé?

Send Sten en e-post  east