Gjennom Miljøstiftelsen Elv og Hav sine prosjekter, ble det ryddet mer enn 50 tonn marin søppel i 2023!

Fra Glommastien til holmer og skjær i havgapet. Fra strender, svaberg, rullesteiner, tornekratt og sivområder langs vannkanten til hundre meter ned under overflaten. Du finner oss der det er søppel på avveie – og etter fjorårets innsats er det over 50 tonn mindre i naturen!

Gjennom 2023 har vi trosset minusgrader med fôrede ryddehansker, stekende varme med pauser i skyggen og bad i sjøen, leirete sivområder med vadere, tornekratt med plukkeklyper og en god dose pågangsmot, og dypt hav med ROV og dyktige piloter. Underveis har vi ryddet tonnevis med plast og annet som ikke hører hjemme i skjærgården.

Sekker med søppel lastes om bord under ryddeaksjon i Trosvika på Hankø.


Rydd Norge-gjengen har ryddet 11 tonn søppel langs Østfold-kysten, som en del av det nasjonale Rydd Norge-programmet. Gjengen i Marin Omsorg, der mennesker med ulike sosiale utfordringer møtes og bidrar til et viktig samfunnsoppdrag, har ryddet ni tonn søppel i Fredrikstad og på Hvaler. Og gjennom ulike oppdrag flere steder i landet har duoen vår i Undervannsoperasjoner vært med på å rydde 12 tonn spøkelsesteiner fra havbunnen.

Tapt fiskeredskap hentes opp fra havbunnen.

Fantastisk innsats fra frivillige

Mens 32 tonn søppel har blitt ryddet av Miljøstiftelsen Elv og Hav direkte gjennom prosjektene Marin Omsorg, Undervannsoperasjoner og Rydd Norge, har rundt 20 tonn blitt ryddet takket være engasjerte frivillige. Gjennom prosjektet vårt Kystlotteriet, som motiverer og legger til rette for frivillig rydding, har flere tusen mennesker ryddet og registrert innsatsen sin. Snart trekker vi heldige vinnere av årets premier!

Tusen takk til alle frivillige som rydder. Vi håper dere vil fortsette i 2024!

Leverpostei fra 1983

I 2023 har vi også arrangert flere ryddeaksjoner med skoleklasser og frivillige, holdt aksjoner med fjerning av stillehavsøsters, stått på stands og snakket med store og små om marin forsøpling, vært på oppdrag i forbindelse med oljesøl i Glomma, deltatt på Clean Oceans conference, blitt en del av Nettverk for en ren Oslofjord, besøkt Blått Naturbruk ved Kalnes VGS for å dele kunnskap om spøkelsesfiske, samarbeidet med The Tall Ships Races i Fredrikstad for å unngå forsøpling i elva under skutefesten, og mye, mye mer.

I tillegg fikk vi ny arbeidsbåt. Der kan alle sitte inne mens vi kjører, som har gjort kalde og vindfulle arbeidsdager langt mer behagelig. Det innebærer også at vi nå har to operative arbeidsbåter, som gjør at vi kan dra ut på ulike oppdrag til sjøs samtidig!


2023 ble dessuten året da vi nådde riksdekkende presse! Vi er jevnlig i lokale medier for å sette fokus på marin forsøpling, og har både vært på tv, radio og i aviser flere ganger i året som har gått. Men da vi fant en uåpnet boks med leverpostei med utløpsdato i 1983 – og delte på Facebook-siden vår at en av deltakerne i Marin Omsorg tok en smak på den 40 år gamle posteien – ble det sak i både Dagbladet og TV2. Det hele endte med en solid levering av (fersk) leverpostei fra Orkla til ryddegjengen, med beskjed om at de synes det både var «morsomt og litt skummelt» at den ble smakt på. Ps: Det gikk bra med leverpostei-spiseren!

Fra Havnefestivalen på Skjærhalden, hvor vi hadde søppelbingo, søppelquiz, ryddesekker til utdeling og fikk demonstrere for store og små hvordan undervannsdrona vår plukker søppel på havbunnen i havnebasenget.

Et nytt år med miljøvern i praksis

At én aktør, som oss, kan rydde over 30 tonn søppel på ett år (og 20 ekstra tonn ved å motivere frivillige) viser at det fremdeles er et stort behov for opprydning av marin forsøpling. Men det viser også at det nytter å engasjere seg, og at det er mulig å gjøre en viktig forskjell for naturen og dyrene i havet.

«Vi har fremdeles et stort oppdrag foran oss. Men vi ser at det nytter å rydde jevnlig, og vet også at det å få delta i ryddeaktiviteter gjennom prosjektene våre betyr mye for mange mennesker. Det er motivasjonen vår.»

Rune Berntsen, daglig leder i Miljøstiftelsen Elv og Hav

Vi vil takke alle følgere, samarbeidspartnere og støttespillere for et innholdsrikt og givende 2023. En spesiell takk til Handelens Miljøfond, Lions Fredrikstad, Sparebankstiftelsen DNB, Miljødirektoratet, Truestory opplevelsesgaver, Capa kinoreklame og andre givere og sponsorer, som har gjort det mulig for oss å gjennomføre prosjektene våre. Nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt år med miljøvern i praksis – motivert av vår visjon om en ren kyst og et hav fullt av liv!