Her var det om å gjøre å fjerne så mange av de seige oljeklumpene som mulig før de nyklekkede fugleungene skulle ned i fjæra.

Om prosjektet

Vi ser verdien i å være en smidig aktør med evnen til å snu oss rundt og bidra der vi kan. Det kom blant annet til nytte i april 2022, da klumper med olje begynte å drive i land på Hvaler, etter en overbunkring utenfor Göteborg.

I hekkesesongen og med klekking rett rundt hjørnet, var det knapt med tid. Her var det om å gjøre å fjerne så mange av de seige oljeklumpene som mulig fra tangbeltet og på svabergene før små erfuglunger, gåsunger og andre fugleunger snart skulle ned i fjæra.

På oppdrag fra Østfold IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning) og Hvaler kommune var vi raskt ute i felt både langs land og ute på holmer i Ytre Hvaler nasjonalpark. Allerede dag to ute i felt så vi spor etter fugler som hadde tråkket i oljen. Med enkle skraperedskaper, river, torv og en god dose tolmodighet, fjernet vi nesten 300 kilo olje fra strender og svaberg i ukene som fulgte.


Kommunene i området opprettet er kart hvor publikum kunne registrere oljefunn. Ut fra rekognosering og de registrerte funnene fra publikum, visste vi hvor vi skulle lete etter oljen, som hovedsakelig var konsentrert i Løperen mellom Asmaløy og Kirkøy, og områdene rundt. Aller mest fant vi på Kvernskjær, et fuglefredningsområde i Ytre Hvaler nasjonalpark, hvor vi fikk vi spesialtillatelse til å gå i land.

Etter flere påslag med mer olje, blant annet på Kvernskjær, gjorde vi etter noen uker ingen flere oppdagelser. Innmeldingene i kartet sluttet også å komme, og vi kunne si oss ferdige med prosjektet.


Fredriksstad Blad
NRK Østlandssendingen
Fredriksstad Blad
Fredriksstad Blad
Fredrikstad Blad