Våre to ROV-operatører har kommet hjem fra et ti-dagers ryddetokt i Horten, der de sammen med Green Bay har ryddet tapt fiskeredskap på havbunnen, på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Resultatet? 458 teiner er nå på land!

WWF estimerer at over 90 prosent av plasten som ender i havet synker til bunns. Tapte fiskeredskaper som garn, teiner og ruser utgjør en stor del av dette. Bare i Norge er det estimert at det forsvinner minst 17 000 hummerteiner hver sesong. I tillegg kommer andre type fiskeredskaper.

Fisker og skalldyr som finner veien inn i de forlatte teinene kommer seg ikke ut igjen. Til slutt vil de dø og fungere som åte for neste dyr som blir lokket inn og fanget. Denne syklusen fortsetter i år etter år og kalles spøkelsesfiske. Også fugler og andre dyr som dykker etter mat kan sette seg fast i teiner og garn under vann.

Spøkelsesfiske er et stort miljø- og dyrevernproblem. Derfor dykker Miljøstiftelsen Elv og Hav ned under havoverflaten for å lete etter tapte fiskeredskaper og fjerne dem fra naturen. Gjennom ulike oppdrag har vi tilbragt godt over hundre dager på jakt etter spøkelsesteiner – og vært med på å fjerne flere tusen av dem fra havbunnen. Les mer om undervannoperasjonene våre her.

Noen av dyrene vi fikk reddet ut av spøkelsesteinene og sluppet fri under dette ryddetoktet:


Hver eneste spøkelsesteine vi tar opp er en seier for naturen og for dyrene. Men per dags dato forsvinner det fiskeredskap i så stort omfang at vi ikke vil klare å fjerne alt fra naturen. Fisker du, eller noen du kjenner? Husk å følge og dele teinevettreglene, som kan forhindre at teinene havner på avveie. Sammen kan vi ta bedre vare på dyrene og det biologiske mangfoldet i havet!


Birger James-Olsen er fagansvarlig for våre undervannsoperasjoner. Birger er en erfaren yrkesdykker og undervannsdrone-pilot. Har du spørsmål, eller et oppdrag til han? Ta kontakt!